Styrelsen

Styrelsen styrelsen@nasby96.se
Ordförande
Jonas Knutsson
Vice ordförande
Winnie Rab
Kassör Jasmina Zigovic
Sekreterare Vincent Thornberg
Suppleant Mikaela Nilsson