Styrelsen

Styrelsen styrelsen@nasby96.se
Ordförande
Jonas Knutsson
Vice ordförande
Winnie Rab
Kassör Miljana Ristic
Sekreterare Britt-Marie Engström
Suppleanter Ramilya Galimova

Martin Fridlund