Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för Brf Näsby 96

Vår boendemiljö är ett gemensamt ansvar

Att bo i flerfamiljshus ställer höga krav på att visa hänsyn och tolerans. För att undvika onödig irritation finns det därför några allmänna trivsel-/ordningsregler som utarbetats av styrelsen. Viktigt att komma ihåg är att vi är en bostadsrättsförening där vi gemensamt äger, förvaltar och har ansvar för vår fastighet och vår boendemiljö. Har du funderingar eller frågor kring detta är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

För vem gäller reglerna?

Trivsel-/ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättshavare. Men även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Förutom dessa regler gäller naturligtvis föreningens stadgar.
Reglerna som följer står i alfabetisk ordning.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen ska tillfrågas skriftligen och innehålla skälet för begäran, tidsperiod samt personnummer och namn på den som ska hyra lägenheten. Styrelsen kan ge godkännande för högst 12 månader i taget. Ansökan om förlängning skickas till styrelsen i god tid. Observera att bostadsrättshavaren ansvarar för att föreningens stadgar och övriga regler följs och för att månadsavgifter betalas i tid. Kontakta styrelsen för ansökningsblankett. Föreningen tar en administrativ avgift om 10% av prisbasbeloppet/år i samband med uthyrningen.

Avflyttning

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Vi tar kreditupplysning på köparen och vi träffar också köparen före godkännande. Ansökan om medlemskap ska tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtal/köpekontrakt lämnas till styrelsen. Räkna med att godkännandet tar sex veckor och tillträde får inte ske förrän köparens medlemskap är klart. Besiktning av lägenheten utförs av styrelsen tillsammans med den nya medlemmen. Lämna dessa trivsel-/ordningsregler till den som övertar din lägenhet!

Balkonger och fasader

Markiser Medlemmen ska kontakta styrelsen innan markis sätts upp. Markis får endast sättas på balkong.
Paraboler Det är inte tillåtet – av såväl estetiska som säkerhetsmässiga skäl – att montera parabolantenn på fasad, balkongräcke, i golv, vägg eller i balkongen ovanför. Den får heller inte monteras så den ”sticker ut” utanför balkongen.
Kablar får inte dras genom fönster eller dörrkarmar och inte heller fästas på fasaden.

Cyklar

Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelutrymme i källaren. De cyklar som brukas mindre ofta bör ställas in i utrymmen längre in i källaren.

Djur

Katt/hund Katter och hundar ska hållas kopplade eller under sådan uppsikt att andra inte störs. Naturligtvis plockas de föroreningar upp som din katt/hund lämnar efter sig. Rastning på föreningens område är förbjuden.
Fåglar Mata inte fåglar från balkongen eller på gården. De förorenar och ökar risken för skadedjur. Lägg inga matrester i papperskorgarna på området så undviker vi att fåglarna sprider skräp.

Entréer, trapphus och källare

Enligt brandskyddslagen är det förbjudet att ställa eller lägga, dörrmattor, skor, leksaker, barnvagnar, cyklar, möbler, växter o dyl. framför dörrar, i trapphus eller i källargångar. Ett rent trapphus underlättar för räddningstjänst och städpersonal.
Entrédörrar och källardörrar skall hållas stängda. Se till att dörrar går i lås efter dig. Släpp aldrig in okända personer i trappor eller källare.

Fastighetsskötsel

Trappstädning, snöröjning, sopning, pappersplockning på gården samt städning av källare och tvättstugor sköts av entreprenör. Om du, vid renovering eller vid annat tillfälle, spiller eller smutsar ned i föreningens gemensamma utrymmen (trapphus, källare m.fl), måste dessa naturligtvis städas.
Felanmälan: Se Felanmälan
Förvaltare: Se Kontaktuppgifter

Föreningskontor och föreningslokal

Föreningens kontor finns på gaveln i hus 62. Brevlåda sitter i trappan för dig som vill lämna skriftligt meddelande till styrelsen eller förvaltaren.
Lån av lokal: Se Hobbyrum

Förråd

Till varje lägenhet finns två förråd, varav en ”matkällare”. I källarförråden kan du förvara möbler, kläder mm. Däremot får du inte förvara något som är brandfarligt eller som på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada.
Extra förråd finns att hyra, max ett per lägenhet. För att ställa dig i kö, kontakta förvaltaren.

Garage för bil och MC/moped

Garage finns att hyra, max ett per lägenhet. För att ställa dig i kö till garage ska en skriftlig anmälan lämnas till föreningskontoret. Tänk på att garagen är små och lämpar sig främst för mindre bilar. Garagen är avsedda för motorfordon och bostadsrättshavare med garage bör ställa in sitt fordon där eftersom antalet parkeringsplatser är begränsat. Du får inte förvara något som är brandfarligt eller som på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada i garaget.
Ett särskilt garage i hus 58 är avsett för mopeder/mc och kan delas av upp till fyra medlemmar.
För att ställa dig i kö kontakta förvaltaren.

Grillplats

Föreningen har två grillplatser, en bakom hus 56 och en framför hus 56/58. Följande regler gäller för våra grillplatser:
• Grillplatserna är till för oss som bor i föreningen.
• Ingen bokning; vi samsas om grillplatserna.
• Efter 22.00 är det extra viktigt att dämpa ljudnivån.
• Använd bara grillkol eller briketter, aldrig ved eller avfall.
• Använd bara tändvätska, tändgelé eller tändblock för att tända grillen.
• Lämna aldrig grillen utan uppsikt då den används.
• Grillen ska svalna på egen hand. Släck aldrig med vatten, betongen i grillen riskerar att spricka då.
• Städa och ställ i ordning efter dig när du lämnar grillplatsen.
• Sopor och rester får aldrig lämnas kvar, de ska tas med och sorteras som vanligt.

Gym

I källaren i trapphus 58B har vi ett gemensamt gym. Gymmet är avsett för föreningens medlemmar och ska lämnas i god ordning. Lämna lokalen i det skick du själv vill finna den. Speciella ordningsregler gäller för användning av gymmet:
• Åldersgräns för gymmet är 15 år. Barn under 15 år får träna endast i föräldrars sällskap.
• Gymmet är öppet 06.00-22.00.
• Visa hänsyn till grannarna, håll dörren stängd och eventuell musik på låg volym.
• Vi eftersträvar en fräsch träningslokal. Använd alltid inomhusskor och fräscha träningskläder. Det är inte tillåtet att träna i bar överkropp.
• Torka av maskiner och redskap efter dig. Använd pappersservett och spray. Papper och rengöringsmedel finns i gymmet.
• Häng och lägg tillbaka vikter och övriga redskap efter användning.
• Felanmälan görs som vanligt till HSB, eller vid akuta situationer med risk för skador på fastigheten, till styrelsen.
• Stäng av alla maskiner efter användning men utan att dra ur kontakten till strömmen.
• Lämnar du gymmet sist, släck lamporna i gymmet och i lilla korridoren.
• Föreningen ansvarar inte för kvarglömda saker.
• Använd gymredskapen på rätt sätt, läs instruktionerna noga.

Hobbyrum

Rummet finns i hus 56 B och kan användas till hobbyverksamhet som inte avger stark lukt eller störande ljud. Här kan medlemmar som så önskar samlas för gemensamma aktiviteter. Ingen bokning krävs, vi samsas om utrymmet.

Kontaktuppgifter

Alla kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i entréerna.

Laddstolpar

Föreningen har ett antal laddstolpar för laddning av elfordon. Laddning är tillgänglig endast för medlemmar skrivna och boende i föreningen som har ett laddbart fordon i egen ägo eller som företags/förmånsbil. Elförbrukningen faktureras på samma sätt som din hushållsel via ordinarie avier. Kontakta styrelsen på mail om du avser skaffa en laddbar bil.

Lägenhet

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar, paragraf 35. Om något går sönder måste du se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Skador Skador och fel – i lägenheten, fastigheten eller på gården – ska, i de fall då det är föreningen som har ansvar för underhåll, anmälas till styrelsen.

Skadedjur

Skadedjur – i lägenheten, fastigheten eller på gården – ska anmälas till Anticimex och till styrelsen.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp och byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.
Felanmälan: Se Felanmälan

Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskställning på gården vid hus 58. Det är inte tillåtet att skaka mattor och liknande från balkongen.

Oljud/störning

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar!
Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
Tysta nätter Mellan kl 22.00 och 07.00 får man inte borra i väggar, använda tvätt-/diskmaskiner eller spela hög musik. Undvik också att föra högljudda samtal i trapphus, på gården eller balkongen nattetid.

Fester

Har du fest, är det trevligt om du informerar grannarna i god tid.

Parkering

Parkering för bostadsrättshavare och deras besökare är endast tillåten inom markerade parkeringsplatser. Parkeringarna är avsedda för personbilar, inte för uppställning av firmabilar och släp. Vi har inga platser att hyra ut. Eventuella avgifter för felparkering utfärdas av Aimo Park.
Det är tillåtet att köra fram till portarna och låta bilen stå 10-15 minuter för av- och pålastning. Vid in-/utflyttning tillåts naturligtvis parkering under den tid som krävs. Ett fordon tillhörande bostadsrättshavare får stå på samma plats i högst 30 dagar. För längre tid krävs styrelsens tillstånd.
Laddning av elfordon: Se Laddstolpar

Rökning/nedskräpning/fimpar och snusning

All rökning är förbjuden i trapphus, källare och andra gemensamma utrymmen. Skräp, fimpar och snusprisar ska kastas i papperskorgarna/askkopparna eller i moloken.

Sopor

Föreningen tillämpar källsortering. Brännbart avfall läggs i molok och matavfall läggs i gröna sopkärl bakom gårdshuset. Matavfallet ska vara paketerat i bruna papperspåsar som finns att hämta i tvättstugorna.
I återvinningshuset finns kärl för pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glas och batterier. Följ anvisningarna i återvinningshuset.
Två gånger om året har vi container för grovsopor på plats.
El och elektronikskrot svarar medlemmen själv för att frakta till kommunens återvinningsanläggningar.

Tvättstugor

• Tvättstugorna får endast användas för bostadsrättshavares personliga tvätt.
• Tvättstugorna får endast användas av föreningens medlemmar.
Maskinerna är endast avsedda för hushållstvätt. Mattor, yllefiltar o.dyl får inte tvättas i maskinerna. Separat ho för att tvätta mattor finns i tvättstugorna i hus 56 och 64.
Du kan boka högst två (2) tvättpass åt gången. Du kan antingen boka dessa båda tider direkt efter varandra eller på olika tider.
Tvättstugor och torkrum ska städas, dvs golven ska sopas/torkas av och maskinerna ska torkas av in- och utvändigt, filter i torktumlare ska rengöras innan du lämnar dem.
Följ även de regler som finns anslagna i tvättstugorna.
Följs inte dessa regler kan medlem bli avstängd från tvättstugorna.

Övernattningsrum

Övernattningsrummet finns i 56 B och bokas via förvaltaren. Rummet skall städas efter brukandet. Följ de anvisningar som finns anslagna i rummet.

Dessa trivsel-/ordningsregler har beslutats av styrelsen den 12 februari 2023 och börjar gälla omgående.