Fastighetskontor

Bostadsrättsföreningen har sin expedition på gaveln av hus 62A, en trappa ner.