Informationsblad 2011 Mars

Det tydligaste vårtecknet är snart här:
96:ans

Årsmöte

kommer att hållas den

18 maj 2011, kl 18.30

i Fröknegårdens samlingslokal.
Separat kallelse kommer.

ComHem

Vi har tecknat ett nytt, förmånligt avtal med ComHem där kostnaden minskar från 120.000 kronor till 85.000 kronor per år. I avtalet ingår samma program­utbud och det gäller under 3 år fr o m den 1 april 2011.

Övernattningsrum och hobbyrum

Arbetet med att färdigställa över­nattningsrummet har nu nått slutfasen. Vi arbetar även med att göra om mangel­rummet i hus 56 till ett hobbyrum.

Takrenovering

Plåtarbetena på taken är nu färdiga. För närvarande läggs ny takpapp på husen 56, 58 och 60. Taken på husen 62, 64 och 66 är i bättre skick och vi väntar därför med att åtgärda dessa.

Parkeringsplatser

Under våren kommer vi att måla nya parkeringslinjer.

Molok för brännbart

Vi har uppmärksammat att utomstående kastar sopor i vår molok för brännbart material. Eftersom föreningen betalar tömning per kilo sopor, kommer vi att sätta lås på moloken.

”Objudna gäster”

Vi har sett att utomstående uppehåller sig på föreningens område. Vi uppmanar alla att anmäla ev skade­görelse till styrelsen som kommer att polisanmäla alla oegentligheter.

Väl mött på årsmötet i maj!

Styrelsen Näsby 96