Informationsblad 2011 November

Den 8 november hade vi medlemsmöte i Fröknegårdsskolan. Där informerade sty­relsen bl a om att vi tagit in anbud på fas­tighets- och trädgårdsskötsel samt avi­se­rade en avgifts- och hyreshöjning fr o m januari 2012. Ytterligare information fin­ner du längre ned i informationsbladet och mer utförliga minnesanteckningar från mötet kommer att sättas upp i samtliga trappuppgångar.

Avgifts- och hyreshöjning

Syftet med avgiftshöjningen är att vi ska bygga upp en grundplåt inför kommande stora utgifter såsom en eventuell stamreno­vering.

Höjning per månad fr o m den 1 januari 2012

Medlems-/månadsavgift     + 4 %
Extraförråd                          + 10 %
Garage                                + 50 kr

I samband med årsskiftet kommer vi att byta till ett nytt faktureringssystem. Det blir ofta en hel del ”inkörningsproblem” när man byter program och vi ber om över­se­ende för eventuella fel eller oklarheter. Om du misstänker att något är fel, ber vi dig att snarast kontakta föreningskontoret (tfn 788 00 55) för att vi ska kunna förklara eller rätta till felaktigheter.

Autogiro

I de 4 bilagorna finns infor­mation från Åsa Bjerstedt, Debet & Kredit, om autogirot samt två blanketter att fylla i. Den ena blanketten lämnas till före­ningen och den andra är ditt eget exemplar.

Anbud på fastighets- och trädgårdsskötsel

Styrelsen har nu fattat beslut och antagit anbudet från Samhall gällande skötseln av vår fastighet och trädgård. Vi ser många fördelar med att anlita en entreprenör.

Exempel på fördelar med det nya avta­let: Föreningen blir t ex betydligt mindre sår­bar vid se­mestrar och ev sjukdom och vi får en kon­tinuitet i skötseln.

I avtalet ingår t ex att göra en genomgång av hela fastigheten en gång per vecka. Gräset klipps vid behov. Papperskorgar töms och tvätt- och torkrum städas varje vecka. Rabatter och samtliga häckar rensas var 14:e dag.  Eftersom Samhall har egna, kraftfulla maskiner, kommer föreningen inte att behöva en egen maskinpark och kan alltså spara in på nya inköp, reparatio­ner och bensin.

Ovannämnda och fler förbättringar får vi till samma kostnad som idag. Det kommer också att vara möjligt för föreningens medlemmar att, via Samhall och mot be­talning, få hjälp med t.ex byte av kran och kranpackningar.

Självklart kommer alla ni som lägger tid på era egna, vackra rabatter att få fortsätta med detta. Före­ningen bidrar som vanligt med 500 kronor per år för inköp av blom­mor o dyl.

Styrelsens tidigare beslut att trädgårds­gruppen får förbättra utemiljön mot ersätt­ning kvarstår naturligtvis.

Luciakaffe

Snart är det dags för vårt gemensamma luciafirande. Under senare år har vi fått fira utan Lucia men har någon medlem förslag på hur vi ska kunna hitta ett litet luciatåg för att förgylla sam­mankomsten, tar vi gärna emot det.

Vi ses

tisdagen den 13 december
mellan kl 14.00 och 16.00

då vi har Öppet Hus med fika i föreningslokalen