Informationsblad 2013 Juli

Information om styrelsen, relining av stammar, gemensam el, föreningens gemensamma ytor och trädgårdsfesten.

Val av styrelse, revisorer och valberedning

Ordförande Mats Eriksson
Vice ordförande Ann-Britt Lindblad
Sekreterare Emil Andersson
Ledamot Jonny Persson
Suppleant Jonas Knutsson
Revisorer Margit Håkansson
Gustav Persson
Valberedning Erik Sjödahl
Jonas Knutsson

Föreningsstämmans protokoll är nu uppsatt på anslagstavlorna. Vill du ha ett eget ex­emplar finns det att hämta på kontoret.

Presentation av nya styrelsemedlemmar

Jonny Persson – ledamot

Jag har bott i Brf Näsby 96 i 13 år och önskar att jag kan bo kvar ännu många år.

Vid senaste stämman blev jag invald som ledamot i vår styrelse på 1 år.
Jag är 67 år och är intresserad av att resa, leka med barnbarn, motionera på Friskis och så sist men inte minst, mitt boende.
Tillsammans med övriga i styrelsen önskar jag kunna medverka till att stärka föreningens långsiktighet, verka för kontinuitet och stabilitet.
Jag önskar fortsätta det arbete som tidigare styrelse påbörjat och naturligtvis också anpassa verksamheten till den utveckling som sker. Allt för föreningens bästa.

Jonas Knutsson – suppleant

Efter att ha bott i lägenhet mitt i stan ett par år, och i villa i många år innan dess, flyttade jag in i 56A för två och ett halvt år sedan. Mina två barn, 20 och 13 år, bor hos mig på halvtid.
Till vardags jobbar jag med kommunikation och fria stunder får det gärna bli en runda golf eller två.
Jag gillar idén om att bo i en förening, där man tillsammans med grannarna kan påverka sitt boende och sin boendemiljö. Vi har en fin och vi har bra möjligheter att fortsätta utvecklas. Som suppleant i styrelsen försöker jag hjälpa till där jag kan.

Relining av stammar

Spolarna beräknar att påbörja arbetet i augusti/september.

Gemensam el

Allt pappersarbete är nu klart och före­taget, CEWE Instrument, ligger i start­gro­parna för att påbörja arbetet. Ytterligare information kommer att delas ut senare.

Föreningens gemensamma ytor

De gemensamma ytorna sköts huvudsakli­gen av Samhall. Det är inte meningen att enskilda medlemmar som har synpunkter på hur arbetet ska skötas eller vad som bör åtgärdas, ska kontakta Samhall direkt.  Alla synpunkter och förslag vad gäller gemensamma utrymmen måste gå till styrelsen via mail, telefon eller lapp i för­eningens brevlåda. Kontaktuppgifter finns på separat papper som delas ut med detta informationsblad.

Trädgårdsfest

Äntligen är det snart dags för den årliga trädgårdsfesten!!! Boka in lördagen den
27 juli, kl 13.00 då vi äter en bit mat och dricker kaffe tillsammans. Vi hoppas att både nya och gamla medlemmar deltar.

Fyll i nedanstående talong och lämna i föreningens brevlåda senast måndagen den 22 juli.

Hjärtligt välkommen!