Informationsblad 2013 September

Information om gemensam EL, Relining, odlingslott, grovsopor mm och att Sommarfesten…

… blev som vanligt en trevlig och välbesökt tillställning. Förutom förtäring fick vi ta del av underhållning. Två glada spelemän, Roy Leijon och Bertil Hult, samt vår egen allsångsledare, Einar Bordin skötte sig med den äran. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka för att ni, Einar och Roy, gav er tid att ställa upp.

Sommarfest2013

Fler sammankomster är planerade, nämligen:

Trivselkaffe

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till en informell träff/”kafferep” i föreningslokalen. Styrelsen ordnar kaffe och tårta tisdagen den 1 oktober kl 15.00.

Höstmöte och extrastämma

I samband med vårt traditionella höstmöte kommer vi även att hålla en extrastämma som enbart tar upp stadgeändringar. Mötet hålls den

13 november kl 18.30 i Fröknegårdsskolans matsal.

Separat kallelse skickas ut.

Information

Odlingslotter

En liten påminnelse om att det finns möjlighet att få en egen odlingslott i parken bakom husen 56 och 58.

Grovsopor

(vitvaror, möbler o.dyl) kan lämnas bakom Netto. Stationen är bemannad måndagar 16.00-18.00 och torsdagar 13.00-15.00.

Övrig tid hänvisas till återvinningsanläggningen i Snårarp.

Brännbart läggs som vanligt i moloken men kartonger, glas, konservburkar och förpackningar av olika slag läggs i containrar på uppsamlingsplatsen ”tvärs över gatan” vid Nettos parkering.

Övernattningsrummet

…kommer att hållas låst när det inte är uthyrt.

Det bokas på föreningskontoret där även nyckel kvitteras ut.

Relining

Relining av stammar skjuts på framtiden och kommer sannolikt inte att starta förrän efter årsskiftet. Mer information lämnas på höstmötet den 13 november.

EL

Styrelsen arbetar vidare med projektet gemensam el samt med att ta fram en långsiktig underhållsplan för fastigheten

 

Vi ser fram emot stor uppslutning vid trivselkaffet den 1 oktober och senare även vid höstmötet/extrastämman.

 

Styrelsen Näsby 96