Informationsblad 2015 Februari

Information om autogiro, föreningsstämma, sophantering och styrelsearbete

 

Autogiro

Från och med månadsavgiften för april kommer en fakturaavgift på 50,- att införas. Om du väljer att betala fakturorna via autogiro minskas avgiften med 25,-. Om du väljer att få fakturorna skickade på mail, minskas den även då med 25,-. Det betyder att om du både använder dig av autogiro och mailfakturor betalar du ingen extra avgift.

Ni som ännu inte använder er av autogiroinbetalning har redan fått en anmälningsblankett i brevlådan. Behövs ny blankett, finns den att hämta på kontoret. Observera att anmälan om autogiro ska vara oss tillhanda senast den sista februari.

Föreningsstämma

Datum för årets stämma är satt till torsdagen den 21 maj kl 18:30. Stämman kommer att hållas i Fröknegårdsskolans matsal.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars.

Sophantering

Den senaste tiden har våra sop-kärl varit överfulla innan hämtning. Vi uppmanar alla medlemmar att bättra sig vad gäller sopsortering och hoppackning av hushållsavfall. Hoppackning innebär att mjölkförpackningar, flingpaket etc skall vara så gott som luftfria. Varje medlem an-svarar för att pressa ihop soporna. Det är inte tillåtet att ställa avfall bredvid moloken om den är full.

Styrelsearbete

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller sitta med i valberedningen? Lämna in en intresseanmälan på styrelsens mail el-ler lämna en lapp i föreningens brevlåda.

Sopstation för grovsopor 

Vi har tidigare informerat om att sopstationen bakom Netto är till även för oss i föreningen. Vi bifogar information om öppettider mm.