Informationsblad 2015 November

Månadens informationsblad handlar om renovering av vårt värmessytem, hantering av elsopor och en 3:e tvättstuga.

Styrelsen informerade om att:

 • värmesystemet kommer att uppdateras.
 • vi kommer att iordningställa en tredje tvättstuga i vaktmästarhuset. Den tvättstugan kommer att vara tillgänglig dygnet runt.
 • styrelsen planerar att, under första halvåret 2016, byta till ett låssystem med ”taggar” i stället för nycklar, installera porttelefon och bokningssystem för tvättstugorna.
 • möjligheten att lämna elavfall, batterier och lampor i vaktmästarhuset kommer att försvinna. Det görs pga att utrymmet nu används som avstjälpningsplats för diverse skräp.
 • Soppåsar för matavfall som f.n finns att hämta i vaktmästarhuset, flyttas till tvättstugorna.
  Tyvärr drabbas alla när reglerna inte följs av några få medlemmar.

Ytterligare information lämnas senare i Informationsblad och med anslag på vaktmästarhuset.

Uppdatering av värmesystemet

 

 • Torsdagen den 19 november kommer varmvattnet att vara avstängt mellan
 • 00-16.00. Kallvattnet fungerar som vanligt.
 • Vissa kortare avbrott på värme och vattentemperatur kommer att ske under tiden arbetet pågår.
 • Vi kommer att koppla in ett tillfälligt aggregat som kan medföra att:
  * elementen blir varmare än vanligt – dock inte över 55 grader. Blir inomhustemperaturen för varm, justerar ni elementen själva.
  * varmvattentemperaturen (duschvatten) kan bitvis vara lägre än normalt
 • Det kan komma in luft i värmesystemet så att det bubblar i elementen. Detta är helt normalt och inget som behöver åtgärdas omedelbart. Enklast är att lufta elementen själv eller att avvakta med felanmälan tills vidare.

 

Styrelsen Näsby 96