Informationsblad 2015 Oktober

Denna månads informationsblad har några påminnelser och information om att föreningen inte längre kommer att förvara enskilda lägenhetsinnehavares nycklar.

Personliga rabatter
Rabatterna längs huskropparna kommer att försvinna. Växter som lämnas kvar kommer att grävas upp och slängas utan att föreningen lämnar någon ersättning för dem. Passa på att glädja en vän och dig själv genom att inte låta levande växter gå till spillo J

Mopeder, skotrar o.dyl…
… får inte stå i källaren. Som vi informerade om i förra informationsbladet finns det nu möjlighet att hyra en plats i ett delat garage om man inte vill ha sitt fordon utomhus. Kontakta kontoret du är intresserad av ”mopedgarage”.

Tvättstugor
Vi vill påpeka att barn inte får vistas i våra tvättutrymmen utan vuxens sällskap och tillsyn. Till ”tvättutrymmen” räknas tvätt-, tork- och mangelrum samt övriga utrymmen i direkt anslutning till tvättstugorna.

Sophantering
Matavfall, förpackat i bruna papperspåsar som föreningen tillhandahåller, slängs i de gröna tunnorna som står vid vaktmästarhuset. Obs! Inga plastpåsar i tunnorna!

Brännbart avfall slängs i moloken.

Övrig information

Lägenhetsnycklar
Föreningen kommer i framtiden inte att ta emot och förvara enskildas lägenhetsnycklar. De nycklar som vi redan tagit emot kommer att återlämnas. Undantaget är vid de tillfällen då det behöver utföras gemensamma arbeten i lägenheterna.

Mätning av garage

Föreningen kommer att mäta storleken på samtliga garage under de närmaste månaderna. Vi kommer då att gå in med huvudnyckel.