Utebelysning på prov

Vi har satt upp en ny utebelysning vid södra gaveln på hus 60A, på prov i en vecka.

Vad tycker Du om den? Kom gärna till styrelsen med synpunkter.