Föreningsstämma 23 Maj

Precis som kallelsen i trapphusen har förmedlat så är nästa stämma den 23 Maj.
Handlingar kommer att delas ut innan precis som vanligt.