Informationsblad 2013 December

I månades informationsblad bland annat om information om gemensam el, autogiro och behov av att lämna in E-mail adress, relining och grävarbetena, källarutrymmen och att vi bör kontrollera våra brandvarnare.

God Jul och Gott Nytt År

Gemensam el
Den privata elförbrukningen för tiden 2013-10-17–11-30 kommer att debiteras med 0,96 kr per förbrukad kilowatt. Den fasta månadsavgiften på 50 kr för november tillkommer på fakturan. Debiteringen kommer på februaris månadsavgift.
Den fasta avgiften för den sista halvan av oktober, står föreningen för.

Autogiro samt mailadress
Vi vill ännu en gång uppmana er att anmäla att få månadsavgiften betald via autogiro. Blankett och hjälp med att fylla i den kan ni få på kontoret. Vi ber er också att meddela aktuell mailadress – även om månadsavgiften inte betalas via autogiro.

Relining
Ni har säkert uppmärksammat att förberedelserna för reliningen har påbörjats. Beräknad starttid för relining av bottenplattan är månadsskiftet januari/februari 2014. Detta kommer inte att beröra lägenheterna tack vare att vi valt att använda provisoriska stammar.

Cykelstölder
Ett antal cyklar har stulits i våra källare. Vi uppmanar att godkända cykellås används. Det åligger var och en att polisanmäla stöld samt att meddela styrelsen.

Källarutrymmen
Det är absolut förbjudet att placera möbler och andra lösa föremål i källarna. Container kommer att placeras ut i slutet av januari.

Brandvarnare mm
Så här i juletid ber vi er att kontrollera att brandvarnarna fungerar. Att vara uppmärksam på levande ljus är förstås en självklar-het.

Ändring av styrelsens sammansättning
Från och med årsskiftet kommer Emil Andersson att lämna styrelsen på grund av att han sålt sin lägenhet. Fram till nästa årsstämma kommer Jonas Knutsson, nuvarande suppleant, att överta Emils styrelseuppdrag.