Informationsblad 2011 Oktober

Nya trivsel-/ordningsregler

Vi har tagit fram nya/förtydligade trivsel-/ordningsregler. Information om de nya reglerna finns som bilaga till detta in­formationsblad. Det är samtliga bostads­rättshavares skyldighet att ta del av reglerna.

Försäljning och pantsättning av lägenhet

Fr o m den 1 oktober 2011 tas besiktnings­avgiften bort. I stället kommer en överlåtelseavgift (600,-) att tas ut av säljaren. Pantsättningsavgift (300,-) betalas av bostadsrättshavare vid pantsättning av lägenhet.

Parkeringsförbud

Den uppmärksamme har säkerligen noterat att det satts upp en ny skylt med parkerings­­­förbud vid hus 58. Q-Park kommer att övervaka okynnesparkeringen och utfärda böter vid överträdelse.

Pågående arbeten

Renovering av fasaden, hus 62 A, är nu påbörjad.

Utelåst?

Det händer lite då och då att medlemmar låser sig ute. Det går då bra att ringa ordföranden eller vice ordföranden.
Kostnaden för att föreningen hjälper till att öppna är 200 kronor.

Servicetelefon/vaktmästartelefon

076-37 92 765

Telefonen är bemannad vardag mellan kl 08.00 och 12.00. Vid övriga tider kon­taktas ordförande/vice ordförande (telefonnummer finns på anslagstavla i samtliga trappuppgångar).

Novembermöte

Den 8 november, kl 19.00 håller vi vårt årliga medlemsmöte i Fröknegårds­skolans matsal. (Observera att vi bytt lokal.) Tanken är att ni som medlemmar ska få möjlighet att föra fram synpunkter och diskutera dessa utan den strikta dagordning som föreningsstämmans regler kräver. För att mötet inte ska bli alltför utdraget, vill vi att eventuella frågor till styrelsen lämnas skriftligen senast den 30 oktober. Anmälan till mötet görs på nedanstående talong och även den ska lämnas senast den 30 oktober. Vi hoppas på stor uppslutning!

Välkomna!