Informationsblad 2012 Juni

Denna gång handlar informationsbladet om föreningsstämman arbetet med ventilationskontroll och om våra parkeringar.

Information om avgifterna och skadedjur samt övrigt om cykelpump och gym.

Föreningsstämma

Den årliga föreningsstämman hölls den
23 maj i Fröknegårds­skolan. Där inform­erade sty­relsen bl a om effekten av ett gemen­samt elavtal samt att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta att använda kompostmaskinen. Det betyder att vi inte längre kommer att lägga pengar på re­parationer utan att den, när den går sönder, kommer att stängas helt. I sam­band med detta kommer tunnor för mat­avfall att sättas ut på norrsidan av vakt­mästarboden.

Protokoll från stämman kommer att anslås i samtliga trappuppgångar.

Styrelsemedlemmar

Mats Eriksson         ordförande
Ann-Britt Lindblad    vice ordf
Emil Andersson        sekreterare
Anita Åberg           ledamot (nyval)
Ingela Svensson       ledamot (nyval)

Suppleanter

Özgean Ibram
Sara Gillsjö          (nyval)

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll

Redan nästa vecka, vecka 25, kommer
”C4 Ventilation AB” att göra en kontroll av fastigheten och samtliga lägenheter. Det är viktigt att vi får tillträde till ALLA lägenheter vid samma besiktnings­tillfälle eftersom lägenhetshavaren annars debiteras en avgift. Om du inte själv är hemma och inte kan överlämna nyckel till någon granne, behöver styrelsen en fullmakt som ger oss, tillsammans med personal från C4 Ventilation AB, tillåtelse att gå in i lägenheten med huvudnyckel. Fullmakten kan du antingen skriva själv eller fylla i bifogad blankett. Observera att du, om du bytt låscylinder i ytterdörren, måste lämna nyckel till styrelsen.

Parkering

Det förekommer ofta att bilar parkerar på omarkerade platser, t.ex. vid gaveln på hus 58 och på gångstigarna. All otillåten par­kering bör genast anmälas till QPark så att bilarna kan bötfällas. För en snabbare utryckning ber vi dig kontakta någon av styrelsemedlemmarna (tfn-nr finns i trappuppgångarna) som i sin tur kontaktar QPark. Även det nummer som står på QParks stolpar utomhus (0771-96 90 00) går att ringa. QPark kan nås både dag- och kvällstid. Som framgår av våra ordnings­regler, är det tillåtet för lägenhetshavare och hantverkare att köra på gångstigarna vid av- och pålastning.

Getingar och andra skadedjur

I föreningens fastighetsförsäkring ingår sanering vid skadedjursangrepp. Du bör själv ringa Anticimex (077-14 01 100) eftersom de behöver en utförlig be­skrivning av problemet. Det är då viktigt att ange att föreningen har en försäkring i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Lägenhetshavare som har besvär med skadedjur måste även anmäla detta till föreningen, antingen genom lapp i brev­lådan på gaveln i hus 62 eller genom att ringa styrelsen.

Avgifter

Det händer att man låser sig ute eller glömmer att tömma tvättstuga/torkrum när tvättiden är slut. Upplåsning av dörr kostar numera 200,- och belastar den som glömt/tappat nyckeln.

Avgift för andrahandsuthyrning är 200,-. Överlåtelseavgift (för säljare) är 600,- och pantsättningsavgift är 300,-.

Övrigt

Cykelpump

Nu är cykelpumpen installerad. Du startar kompressorn genom att öppna luckan bredvid dörren till kompostrummet. Luckan öppnas med din lägenhetsnyckel.

Gym

Gymmet har nu även ett löp-/gångband.

Obehöriga

Det händer lite då och då att elever från Fröknegårdsskolan använder våra ute­platser, bl.a. som ”rökrutor”. Det är förstås inte tillåtet! För att slippa kon­frontera dem på egen hand, ber vi dig ringa skolans ”kamratstödjare” 044-13 60 56 eller till expeditionen, 044-13 60 62. Skolans personal rycker då ut och ”tar hand om syndarna”.

 

Sist, men inte minst, hoppas vi att du och din familj bokar den
4 augusti
för vår årliga
grillfest!

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Styrelsen Näsby 96