Informationsblad 2012 Oktober

Oktober månads informationsblad handlar om Medlemsmötet i November, att det ska rensas på cyklar i källarna och att det finns lediga förråd att hyra.
Styrelsen avslutar med att informera om egen odling och ventilationsarbetena

Medlemsmöte

Så är det dags för det årliga medlems­mötet! Avsikten med medlemsmötet är att föreningens medlemmar ska få möjlighet att föra fram synpunkter och diskutera dessa utan den strikta dagordning som föreningsstämmans regler kräver.

 Mötet hålls onsdagen den
21 november kl 18.30 i Fröknegårdsskolans matsal.

 Medlemsmötet inleds med information angående

  • Gemensam el
  • Stamrenovering

Anmälan till mötet görs på talongen som lämnas alla lägenheter i brevlådan och ska lämnas senast den 12 november.

För att mötet inte ska bli alltför utdraget, vill vi att eventuella frågor till styrelsen lämnas skriftligen senast den 12 november.

Vi hoppas förstås att alla medlemmar deltar!

Cyklar

Våra källare börjar åter fyllas med cyklar och vi kommer att göra en ”rensningsräd”. Mellan den 1 och 15 december ska alla cyklar som tillhör någon av föreningens medlemmar, märkas med ägarens lägen­hetsnummer. Omärkta cyklar, oavsett skick, kommer att transporteras bort.

Lediga förråd

I hus 64 finns två lediga källarförråd som kan hyras ut. ”Först till kvarn” gäller.

Nr 88             5,3 kvm
Nr 91             3,3 kvm

Egen odling

Om intresse finns, kommer vi att upplåta en liten del av parken bakom 56/58 för egen odling av grönsaker, bär och blom­mor. Intresserade ombeds att kontakta nå­gon i styrelsen för närmare besked.

Ventilation

MasterVentilation har tyvärr fått avbryta arbetet med att sätta in ventiler i samtliga lägenheter. Anledningen är att de, trots inspektion av fastigheten, stött på oförut­sedda problem. Arbetet får därför skjutas på framtiden. Vi återkommer naturligtvis så snart vi fått ytterligare information.

Väl mött på medlemsmötet!

 Styrelsen Näsby 96