Informationsblad 2014 December

Informationtion och påminnelser om några av våra trivselregler, garage, relining, vårt värmesystem, ytterbelysning, fakturaavgift, framtida borttagande av växtlighet, grundvattenvärme och utredning om en ytterligare tvättstuga.

I det här Informationsbladet börjar vi med några ”pekpinnar” som det är viktigt att vi alla tar del av. Några av dessa och andra viktiga regler finns angivna i våra Trivsel-/Ordningsregler som lägenhetsinne-havare/andrahandshyresgäster är ålagda att följa.

Trapporna ska hållas fria från föremål
Barnvagnar, blommor m.m. får inte förvaras eller ställas upp i trapporna. Tänk på att trapporna är utrymnings-väg och att t ex ambulanspersonal måste kunna ta sig fram utan att sin-kas av föremål i trapporna. Tänk även på att hålla källarutrymmena i ordning. Det är helt oacceptabelt att ställa sopor och skräp i källargångarna.

Garagen avsedda för fordon
Vi vill påminna om att garagen är avsedda för parkering av fordon, inte som extra förråd. Kön till garagen är lång och de som har fordon ska naturligtvis i första hand ha garage. Vi påminner också om att inte förvara stora mängder bränsle eller brandfarliga varor i garagen.

Reliningen avslutad
Det har tagit lång tid och kostat en hel del. Men nu är våra avlopp som nya igen och ska inte behöva göras om igen på flera decennier. Projektet har varit mycket framgångsrikt. Vi har haft ett par dagars störning per lägenhet, vilket är mycket bekvämt jämfört med ett stambyte. Dessutom har vi inte haft en enda spolning eller annan fördyrande störning. Stort tack till alla för det!

Värmesystemet i full funktion
Under hösten har vi haft ett antal störningar i värmesystemet. Dels havererade en cirkulationspump, dels behövdes en justering av regleringen. Dessutom hade vi en lång period med relativt blåsigt väder och något för hög yttertemperatur för att värmesystemet skulle förstå värmebehovet. Nu är dessa saker åtgärdade och värmen är tillbaka.

Ytterbelysningen äntligen på plats
En riktig långbänk är nu äntligen åtgärdad. Ytterbelysningen har kommit på plats och den respons styrelsen fått in är väldigt positiv. Vi går nu vidare och ser över möjligheten att byta ut även trapp- och källarbelysningen. Mer information om det kommer under våren.

Fakturaavgift införs
Från och med 1 mars införs fakturaavgift om 50 kr per faktura. Samtidigt ger vi rabatt på 25 kr till dig som väljer autogiro och ytterligare 25 kr rabatt till dig som väljer digital hyresavi med e-post. Syftet med detta är att minska den manuella och tidskrävande administrationen samt att minska risken för felaktiga eller uteblivna inbetalningar. Du kommer få en blankett för ansökan om autogiro på nyåret, och senast sista februari behöver vi ha in denna och besked om e-postadress. På så sätt undviker du alla extra kostnader.

Växtlighet intill ytterväggarna
En synpunkt vi har fått i samband med besiktning av byggnaderna är att vi har för mycket växter intill husväggarna, vilket riskerar leda till fuktskador på grunden. Under 2016 kommer vi därför att rensa från växtlighet närmast intill grunden. Det innebär att du som har planterat något intill väggarna har hela 2015 på dig att flytta växterna t ex till en odlingslott bakom hus 56. Kontakta styrelsen vid intresse!

Grundvattenvärme på is
Vår ansökan till kommunen om att installera grundvattenvärme har stött på hinder hos kommunen. I sitt svar till oss redogör de för sina planer om kommande grundvattentäkter och framtida utökade skyddsområden. Men istället för att ge oss ett beslut har kommunen valt att hänskjuta frågan till Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Ska vi gå vidare med projektet måste vi alltså kasta oss ut i okänd terräng i en flerårig och kostsam juridisk process. Styrelsen har inte fattat definitivt beslut i ärendet men det är högst osäkert om vi väljer att gå vidare.

Tider i tvättstugorna
Under hösten har styrelsen utrett tillgängligheten i våra tvättstugor. Vi kan konstatera att det är relativt ont om tider och en utredning om att etablera ytterligare en tvättstuga ligger på styrelsens bord. Mer om detta senare. För att underlätta och förbättra tillgängligheten är det viktigt att hålla sig till reglerna: Boka endast två tider åt gången (i följd eller var för sig). Stryk över ditt namn om du är klar tidigare. Boka bara tid du tänker använda.

Kontakt med föreningen
Behöver du kontakta föreningen ber vi dig i första hand använda styrelsen@nasby96.se, i andra hand ring eller sms:a 0763-792765. Eller skriv en lapp och lägg i föreningens brevlåda i hus 62.

Avslutningsvis önskar vi alla riktigt sköna helger!
God Jul och Gott Nytt År!