Informationsblad 2015 September

Information om gemensamt garage för moped, skoter och MC. Ordning och reda gällande personliga rabatter, hundar, tvättstugor, elavfall och vår grillplats. Även hur ni bör anmäla brott.

Till att börja med vill vi informera om att vårt traditionella höstmöte kommer att äga rum under oktober månad. Vi återkommer med datum och tid för mötet.

Gemensamt garage

För att minska risken för bränsleläckage och brand, kommer det inte längre vara tillåtet att parkera motorfordon (exempelvis mopeder och motorcyklar) i källarna. Istället erbjuds att hyra in sig i ett gemensamt garage för 50 kr/månad per fordon.

Är du intresserad kontaktar du kontoret, kontoret@nasby96.se eller på telefon 044-788 00 55.

Ordning och reda

Personliga rabatter
De rabatter som sköts av enskilda personer måste hållas snygga. Om inte, tas växter mm bort av föreningen utan föregående tillsägelse.

Lösa hundar
Hundar ska hållas kopplande inom föreningens område.

Tvättstugor – ännu en gång
Framför allt i tvättstugan i hus 64, är det mycket dålig ordning; bl a städas den inte efter användning och skräp ligger slängt här och där. Alla måste se till att följa våra trivselregler! Annars kan påföljden bli att vederbörande inte får använda tvättstugan.

Elavfall
I de flesta bostadsrättsföreningar får man själv transportera bort sitt elavfall. Hos oss finns det ännu så länge möjlighet att lägga elavfallet i det gamla vaktmästarhuset. Det är bara tillåtet att lägga elavfall som ryms i den vagn/bur som finns uppställd där. Spisar, kylskåp o dyl måste ni själva transportera bort. Att man inte lägger påsar i vagnen/buren är väl självklart!?!

Grillplats
Inget får lämnas kvar och alla måste naturligtvis städa efter sig!

  • Papperskorgen får inte användas till matrester och skräp.
  • Matrester ska slängas i återvinningen, dvs i de gröna tunnorna vid vaktmästarboden
  • Rester av förpackningar ska slängas i brännbart
  • Återvinningsförpackningar ska läggas för återvinning i container vid Nettos parkering
  • Borden ska torkas av och stolarna ställas tillbaka snyggt.
  • Fimpar måste plockas upp och läggas i askfat.

Pågående brott
Om någon ser att det pågår ett brott eller ett försök till brott är det viktigt att det anmäls snabbt. Så här gör du:

  1. Ring polisen, telefonnummer 112
  2. Efter polisanmälan informeras styrelsen på mail styrelsen@nasby96.se eller på telefonnummer 076-37 92 765

Ännu en gång puffar vi för höstmötet i oktober. Det brukar vara ett trevligt och avslappnat möte där styrelsen informerar om sitt arbete och ni lägenhetsinnehavare kan framföra era synpunkter.

Väl mött!

Styrelsen Näsby 96