Tyck till om utebelysningen.

Styrelsen i vår brf Näsby 96 har fått stämmans uppdrag att förbättra vår utebelysning.

Styrelsen har informerat medlemmarna om utebelysning bl a vid sommarfesten och i informationsblad och på vår hemsida.

Vi har haft en provlampa som har varit uppsatt under december månad.

Styrelsen har beslutat att ytterligare två typer av lampor ska provas.

Dessa två nya provlampor finns nu uppsatta vid gången söder om 60 A och fram mot vår södra parkeringsplats. Lamporna skall finnas där minst 1 vecka.

Så, håll ögonen öppna och återkom gärna med vad Du tycker om de två nya förslagen till ny utebelysning?