Informationsblad 2014 Juni

Information om ny styrelse, vår relining, källarförråd och andrahandsuthyrning.

Ny styrelse

Den nya styrelsen består av:

Ordförande Jonas Knutsson 56 A
V ordförande Jonny Persson 56 A
Sekreterare Therese Eriksson 64 A
Kassör Gustav Persson 60 B
Ledamot Winnie Rab 56 B
Suppleanter Charlotte Persson 58 B
Suppleanter Marie Eckefeldt 66 A

 

Relining
F.n pågår den sista etappen av relining i hus 58A. Spolarna informerar i trapporna i god tid när det är dags för arbete i nästa trappuppgång. Berörda bostadsrättshavare får dessutom både muntlig och skriftlig information av styrelsen.

OBS! Om du kommer vara bortrest den närmaste tiden och har bytt låskolv, t.ex vid byte till säkerhetsdörr, kom ihåg att lämna nycklar till kontoret. Nycklarna, som kommer att låsas in i föreningens kassaskåp, läggs i slutet kuvert märkt med namn och lägenhetsnummer.

Enligt beslut på föreningsstämman i fjol har vi rätt att gå in i lägenheten med huvudnyckel vid reliningsarbetet.

Kontakta styrelsen på styrelsen@näsby96.se om du har frågor om reliningen.

Alla källarförråd som stått upplåsta under reliningen kan nu låsas eftersom man inte längre behöver tillgång till dem.

Källarförråd
Vi vill göra er uppmärksamma på att det inte är tillåtet att förvara brandfarliga produkter i källarförråden. Det bör heller inte förvaras fuktkänslig egendom på källargolvet.

Andrahandsuthyrning
Ansökan om uthyrning av bostadsrätt i andra hand ska inlämnas i god tid till styrelsen. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte.

I ansökan ska det tydligt framgå:

  • namn, adress, personnummer på andrahandshyresgästen/-gästerna
  • tidsperiod (6 månader i taget)
  • skäl till uthyrningen.

Styrelsen godkänner endast uthyrningen i 6-månadersperioder)
Blankett för ansökan finns att hämta på kontoret.

Det bör också påpekas att bostadsrättshavaren ansvarar för att föreningens regler följs och ska alltså tydligt informera hyresgästerna om dessa.

Uthyrning utan styrelsens samtycke innebär att bostadsrättshavaren kan sägas upp.

 

Slutligen vill vi i styrelsen önska er alla en Glad Midsommar och en skön sommar!

Styrelsen Näsby 96