Ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014

Vår årliga stämma kommer att hållas
22 maj, kl 18.30 i Fröknegårdsskolans matsal
Ev motioner ska vara inlämnade senast den 31 mars 2014
Styrelsen Näsby 96