Informationsblad 2016 Mars

Information om porttelefoner, trådlösa nät, elavfall och vår stämma.

Porttelefoner

Under månaden så kommer vi att påbörja installationen av porttelefoner och passagesystem.

Detta kommer inte att innebära några förändringar och de gamla nycklarna kommer att fortsätta att fungera under en period. Mer information om detta kommer att meddelas på anslag i trapporna men också i framtida infoblad.

De som har källarförråd som är under ytterdörrarnas trappor kommer att bli ombedda att bereda tillträder efter behov.

Inget arbete kommer att göras på de enskilda dörrarna till lägenheterna.

Trådlösa nät

Vi har också märkt att det finns vissa som har öppna trådlösa nät, WiFi, när ni är uppkopplade på det bredband som föreningen tillhandahåller.

Det är inte OK att ha ett öppet nät, alla måste ha ett säkert lösenord. Bredbandet är till för oss som bor här.

Hittar vi öppna nät i framtiden så kommer vi vidta åtgärder för att koppla bort bredbandet från den lägenhet som delar ut det.

El-avfall

Som tidigare informerat så kommer föreningen inte längre att samla in El-avfall. Vi kommer att ta bort buren för El-avfall, batterier och glödlampor (m.m) som idag står i vaktmästarhuset.

Påsar för organiskt avfall finns att hämta i tvättstugornas mangelrum.

Ni som har El-avfall får själva åka till Snårarp eller höra med butiken om det tar emot er gamla sak (TV, tvättmaskin etc).

Hänsyn i trapporna

Vi vill igen påminna om att det behöver vara tyst och lugnt i trapporna, de är inte till för att vara uppehållsrum för samtal eller lek.

En annan viktig sak är att varje lägenhetsinnehavare är skyldig att ansvara för att störande lukter inte går ut i trappan.

Årsstämma

Styrelsen beslutar att årsstämman är den 26:e Maj klockan 19.00.

Kallelsen ska skickas mellan den 28:e April och 12:e Maj.

Motioner ska vara inne senast 31:e Mars.

 

Styrelsen Näsby 96