Informationsblad 2016 December

Informationsbladet för December handlar om nyheter kring föreningens ekonomiska förvaltning, trädgårdsförnyelsen och så några ord om våra porttelefoner och sophanteringen.

Nya rutiner för föreningens ekonomiska förvaltning

I syfte att Britt-Marie på kontoret och Åsa som sköter vår bokföring, ska kunna gå i välförtjänt pension, har vi efter upphandling valt att anlita HSB att sköta vår ekonomiska förvaltning. Överflytten sker redan den 1 januari. Framöver kommer HSB att hantera vår bokföring och redovisning, panter, skatter och mycket annat som hör det ekonomiska till. Sedan tidigare använder vi också HSB för arbetet med vår Underhållsplan.

Att tänka på vad gäller hyresinbetalningar och autogiro

De närmaste dagarna kommer vi att dela ut tre fakturor som avser januari-mars. Fakturorna inkluderar även elförbrukning för oktober och november. Förfallodatum på fakturan som gäller januari är 30 december. Tänk på följande:

Har du autogiro kommer avgiften att dras precis som vanligt från ditt konto, utan att du gör någonting. Kolla gärna så att det har fungerat som det ska direkt på nyåret.

Har du inte autogiro, betalar du fakturorna som vanligt och anger OCR-numret du hittar på fakturan vid betalning.
Vill du ansöka om autogiro på papper kan du skriva ut en blankett från HSBs hemsida: www.hsb.se/skane/om-boende/blanketterochmallar.
Du kan också ringa HSB Servicecenter: 046-21084 00, så skickar de hem blanketten till dig med posten eller via e-post. Blanketten returneras till HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund.

Vänligen betala med utsända avier tills du mottagit en bekräftelse om att autogirot har aktiverats.

På din internetbank finns även möjlighet att ansöka om att betala med e-faktura till HSB Skåne.

Övergången till HSB innebär också att du kommer att slippa fakturaavgift och avgift för pappersfaktura. Som ni kommer att se saknas också 50 kr för elavgift på fakturan. Styrelsen återkommer om detta.

Nästa steg i trädgårdsförnyelsen

Under 2017 kommer vi att kunna ta nästa steg i förnyelsen av vår trädgård. Vi har anlitat Annikas Trädgård, dvs Annika Andersson, känd bland annat från Radio Kristianstad, att utforma både växtlighet och trädgårdsmiljöer. Enhetlighet i färg och kompositioner och funktionella utemiljöer står i centrum för arbetet. Personliga rabatter kommer tas bort och odlingslotterna förbättras. Vi kommer kunna presentera mer om detta framöver. Ännu ett tag sover växtligheten …

Inbrott i källarförråd

Tyvärr har ett par medlemmar drabbats av inbrott i sina källarförråd de senaste veckorna. Vi ber alla att vara uppmärksamma och rapportera eventuella incidenter. Vi ber er också att vara försiktiga med vad ni förvarar i förråden. Se gärna över lås och försvåra för tjuven. Det är förberett för framtiden så att det endast ska gå att komma in i källarna med hjälp av en TAGG, en liten bricka som även kommer att behöva användas för att komma genom portarna.

Porttelefoner

Den sista programmeringen har slutförts av vår leverantör och ska bara testas och godkännas av föreningen. Därefter kommer vi börja med att lämna ut TAGG:ar och informera om hur denna förändring kommer att ske i detalj.

Sophantering

Efter att miljöstationen på Gamlegården har stängts så märker vi att det är betydligt mer sopor som slängs i föreningens sopkärl och molock.
Det är viktigt att vi alla anstränger oss att skrynkla ihop förpackningar som ska slängas så att vi inte fyller molocken med luft – som resulterar i att sopsäckar läggs utanför.
Det är också viktigt att vi alla följer de regler som kommunen har kring sophantering. Att ställa skräp i källaren är också fel; det bidrar till högre kostnader som vi alla får betala när föreningen behöver ta in extra hjälp för att frakta bort skräpet. Säg till styrelsen om ni märker att någon i föreningen gör fel så att vi kan följa upp med dem.

Slutligen vill vi i styrelsen önska er alla
God Jul & Gott Nytt År

Har du frågor eller synpunkter?
Maila på styrelsen@nasby96.se