Informationsblad 2018 Mars

Denna månads informationsblad tar upp halkbekämpning, stämman, vår sophantering, bommarna och information om felanmälan

Snöskottning och halkbekämpning
Under vintern har vi bytt leverantör  för snöskottning och halkbekämpning till PMT, samma firma som hjälpt oss med trädgården. Förhoppningen nu är att vi ska slippa mer snö och istället kunna njuta av våren.

Föreningsstämma 17 maj
Årets föreningsstämma blir den 17 maj kl 19.00. Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut i slutet av april.

Har du förslag till stämman? Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 april. Skicka mail eller lägg ditt förslag i föreningens brevlåda vid kontoret.

Ny molok för brännbara sopor
Vår nya molok är nu redo att tas i bruk, efter att den gamla brunnit. Moloken är nu försedd med lås, du använder din gamla nyckel som tidigare gick till ytterdörrarna. Kontrollera gärna att din gamla nyckel fungerar i låset. I annat fall hör av dig till vår bovärd Roger Rohlin. De tillfälliga sopkärlen kommer att stå kvar någon vecka till just i fall någon saknar rätt  nyckel.

Lås på bommarna
Precis som moloken är bommarna försedda med lås. Det är samma nyckel, dvs din gamla ytterdörrsnyckel som ska användas till bommarna. Kontrollera gärna att din nyckel fungerar!

Kontakter och felanmälan
Felanmälan dagtid vardagar
Samhall 044-24 69 33 eller 0706-46 33 26

Akut felanmälan och störningar övrig tid
Styrelsen 076-37 92 765 styrelsen@nasby96.se

Garagekö, förråd, taggar m fl praktiska frågor
HSB Roger Rohlin 073-07 88 645
roger.rohlin@skane.hsb.se

Avgifter, panter, överlåtelser
HSB Monica Andersson
046-210 86 84 monica.andersson@skane.hsb.se

Föreningsärenden
Styrelsen 076-37 92 765 styrelsen@nasby96.se
Har du frågor eller synpunkter? Maila på styrelsen@nasby96.se